Інформація про автора

Ведь, Олена Валеріївна, НТУ «ХПІ»