ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ВИЯВЛЕННЯ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ТРИВОЖНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Вадим Олександрович Яковенко, Юлія Вікторівна Ульяновська

Анотація


Метою статті є аналіз проблеми створення автоматизованої системи раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій антропогенного характеру та запобігання передачі несанкціонованих тривожних повідомлень. Для досягнення цієї мети були використані методи дослідження системного аналізу, теорії графів, теорії інформації. Основні результати дослідження. У більшості випадків причиною надзвичайних ситуацій є порушення технологічного процесу. Невід'ємною частиною систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій є системи сигналізації. Призначення зазначених систем є сповіщення операторів про аномальні або надзвичайні ситуації шляхом надсилання сигналів тривоги. В умовах реальних промислових підприємств помилкові та пропущені сигнали тривоги перешкоджають правильним судженням операторів. Це призводить до помилок в оцінці ситуації та критичних наслідків. Можна зробити висновок, що проблема підвищення стійкості до переривання обробки сигналів і розпізнавання помилкових сигналів є актуальною для ефективної роботи підприємств і запобігання надзвичайним ситуаціям.

На первинні сигнали і канали передачі можуть впливати зовнішні та внутрішні перешкоди. Це призводить до спотворення сигналу і передачі хибної інформації. Проблема виявлення помилкових сигналів як результат впливу атмосферних явищ, людських факторів та відмов вирішується сьогодні "вручну", що не раціонально. Тому виникає проблема перетворення групового сигналу в один сигнал, його подальша передача по лінії зв'язку і поділ сигналу для виявлення джерела помилкового повідомлення. Такий підхід дасть можливість поліпшити якість передачі даних та ефективність автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій в цілому.

Наукова новизна. Класичні методи дискримінації цифрових повідомлень мають недоліки при застосуванні до ідентифікації помилкових тривог. Передані сигнали повинні бути відомі для правильної ідентифікації. У реальних умовах сигнали можуть бути спотворені унаслідок перешкод, що впливають на канали зв'язку. Іншим обмеженням на застосування класичних методів є умова досконалої синхронізації сигналів.

Таким чином, необхідно розробити методи обробки сигналів та виявлення хибних сигналів без існуючих обмежень та враховували неповноту даних. Такий підхід дасть можливість поліпшити якість передачі даних та ефективність автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій в цілому.

Практичне значення. Вирішення поставленої задачі дасть можливість підвищити точність і достовірність параметрів систем моніторингу на ситуацій. Раннє виявлення виникнення надзвичайних ситуацій є запорукою запобігання техногенних катастроф на різних рівнях

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


The Ukrainian Civil Protection Research Institute (UkrCPRI) (2016) Analitycnyj ogliad stanu tehnogenoj ta pryrodnoj bezpeky v Ukrainy zа 2016 rik. Retrieved from http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini.html

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2002) Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy «Pro identyfikaciju tа deklaruvannia bezpeky ob’ektiv pidvyshennoj nebezpeky» vid 11 lypnia 2002 r. № 956. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-п

Evdin, О. & Blazhchuk, K. (2014). Avtomatyzovani systemy rannogo vyjavlennia zagrozy vynyknennia nadzvycajnyh sytuaciy ta opovishennia naselennia. DBN.V.2.5.-76:2014. K. Minregion Ukrainy. 2014. 38 p.

Su, J., Wang D., & Zhang Y. (2018) A multi-setpoint delay-timer alarming strategy for industrial alarm monitoring. Journal of Loss Preventionin the Process Industries. №. 54, 1-9 doi.org/10.1016/j.jlp.2018.02.004

Pogrebennik, V.D. & Politylo, R.V. (2012) Ociniuvannia virogidnosti vyjavlennia porushennia stanu ob’ekta. Visnyk Nacionalnogouniversytetu "Lvivskapolitehnika". Avtomatyka vymiriuvannia ta keruvannia, № 741. P. 92-97

Moradi S., Moallem P. & Sabahi M.F. (2018)A false-alarm aware methodology to develop robust and efficient multi-scale in frared small target detection algorithm. Infrared Physics& Technology, Vol.89, 387-397 doi.org/10.1016/j.infrared.2018.01.032

Festag, S. (2016) False alarm ratio of fire detection and fire alarm systems in Germany – A metaanalysis. Fire Safety Journal, Vol. 79, 119-126

Yoon, J.T., Youn B.D. & Yoo M. (2017) A newly formulated resilience measure that considers false alarms. Reliability Engineering &System Safety, Vol. 167, 417-427 https://doi.org/10.1016/j.ress.2017.06.013

Teslenko, O.V., Kovalcuk V.А. & Brovcenko S.V. (2010) Stabilizacia rivnia hybnyh tryvog zа rahunok zminy parametriv zonduvalnogo sygnalu RLS. Systemy ozbroennia і viyskova tehnika. Teoretycni osnovy rozrobky system ozbroennia, №4(24), 167-170

Bugayov, M. (2017) Algorytm stabilizacii imovirnosti hybnoi tryvogy іz vykorystanniam rozpodilu maksymalnyh znacen. Materialy ІІІ Vseukrainskoi naukovo-tehicnoi konferencii «Teoretycni ta prykladni aspekty radiotehniky і prylado buduvannia», P. 3-4.

Bilynskiy, Y. Y., Ogorodnik, K.V. & Yukish, M. Y. (2011) Elektronni systemy: navcalnyi posibnyk. Vinnitsia: VNTU.

Vasil’ev, К.К., Glushkov, V.А. & Dormidontov А.V. (2008) Тeорiya elekricheskoi sviazi: ucebnoe posobie. Ulinovsk: UlGtu.

Filipenko, I.G., Filipenko, I. G. (2010) Mnogourovnevoe priamoe і obratnoe preobrazovanie diskretnyh signalov. Eastern-European journal of Enterprise Technologies (Vostocnо-evropeyskiy zhurnal peredovyh tehnologiy.) №4/3 ( 46 ). 29-32


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.