Інформаційні технології формування контенту навчальних дисциплін і оптимізації навчального плану спеціальності

Олександр Африканович Стенін, Михайло Мартинович Ткач, Андрій Миколайович Губський, Ірина Геннадіївна Шитікова

Анотація


Основною метою системи вищої освіти є професійна підготовка фахівців вищої кваліфікації в відповідності з соціальним замовленням. Тому, саме професійна діяльність фахівців задає і визначає цілі вивчення всіх навчальних дисциплін, а значить і зміст, структуру і форми відповідної навчальної діяльності студентів, які готуються до майбутньої професійної роботи. У цьому контексті велике значення набуває формування варіативної частини навчального плану спеціальності. Варіативна частина дає можливість розширення та (або) поглиблення знань, умінь і навичок, визначених змістом базових дисциплін, дозволяє студенту отримати поглиблені знання і навички для успішної професійної діяльності та(або) для продовження професійної освіти в магістратурі. Дисципліни варіативної частини навчального плану спеціальності повинні відповідати цілому ряду показників, таких як: важливість дисципліни в системі підготовки фахівців даного профілю; змістовність матеріалу дисципліни (науковий рівень, глибина викладу); методичний рівень викладу (логіка розміщення матеріалу, ясність викладу) та інші.

 Оскільки Вузи, де є дана спеціальність, і фахівці-експерти даного профілю професійної діяльності розкидані по всій Україні і не завжди є можливість зібрати їх в одному місці, пропонується використовувати систему Інтернет-опитування для збору необхідних експертних оцінок з наступною їх обробкою.

 У статті пропонується підхід до формування контенту навчальних дисциплін вузу з єдиних системних позицій, що відображають основні дидактичні показники навчального процесу. Запропонований підхід до формування та оптимізації варіативної частини навчального плану спеціальності носить універсальний характер і може бути використаний для вирішення подібних завдань в різних сферах діяльності людини. При цьому немає обмежень на кількість експертів, показників якості та досліджуваних об'єктів. Головна проблема полягає в багатокритеріальності розв'язуваної задачі. При невеликому числі критеріїв вона вирішується на основі парної домінантності критеріїв так, як це показано в даній статті. При великому числі критеріїв пропонується використовувати лінійну згортку. При цьому використання системи Інтернет-опитування дозволяє підключити широке коло фахівців-експертів для підвищення довірчої ймовірності оптимальності отриманих результатів.

Ключові слова


оптимізація; навчальний план; Інтернет-опитування; експертні оцінки; лінійна згортка; множина Парето

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


N.V.Sharonova Informatization of higher education and information support of education quality management system . «Scientific notes of Kharkov humane University» - Kharkiv, 2000. - Vol. 6, 59-64.

A.F. Manako, E.M. Sinica Information technologies in education Control systems and machines. 2017. - № 2, 46-57

Sergeeva T. Novye informacionnye tehnologii i soderzhanie obucheniya / T. Sergeeva // Informatika i obrazovanie. , 1991. – №1. – S. 3-10.

Solovov A.V. Proektirovanie kompyuternyh sistem uchebnogo naznacheniya: uchebnoe posobie. - Samara: SGAU, 1995

Nejlor K. Kak postroit ekspertnuyu sistemu. – M.: Energoatomizdat, 1991.- 286 s.

Dobrov G.M. i dr. Ekspertnye ocenki v nauchno-tehnicheskom prognozirovanii. Naukova Dumka, 1974. – 160 s.

Beshelev S.L., Gurvich F. G. Matematicheskie metody ekspertnyh ocenok. – Statistika, 1980. – 263 s.

Podinovskij V.V., Gavrilov V. M. Optimizaciya po posledovatelno primenyaemym kriteriyam. M., “Sov. radio”, 1975, 192 s.

A.I.Orlov Expert assessments. MGTU name's N. Bauman. - 2009. Part 2011


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.