Розробка інформаційної технології підтримки управлінських рішень на основі ймовірнісного виводу в темпоральній базі знань

Оксана Вікторівна Чала

Анотація


Мета статті. Метою статті є розробка технології підтримки управлінських рішень в умовах невизначеності на основі ймовірнісного виводу в темпоральній базі знань для підвищення ефективності організаційного управління на тактичному та стратегічному рівнях організаційної ієрархії.

Методи дослідження. Методи підтримки прийняття рішень, методи ймовірнісного виведення в базі знань.

Основні результати дослідження. Розглянуто проблему побудови управлінських рішень в умовах невизначеності. Ця проблема пов’язана із невідповідністю між практичною потребою формування управлінських рішень з використанням баз знань та можливостями існуючих знання-орієнтованих методів, що використовують лише причинно-наслідкові залежності. Виконано аналіз структури процесу підготовки управлінських рішень. Показано, що узагальнена структура процесу прийняття управлінських рішень передбачає послідовне вирішення задач підготовки та реалізації рішення. При вирішенні задачі підготовки рішення виконується формування множини можливих управлінських рішень. Задача реалізації рішення передбачає його вибір та імплементацію. Виконано структуризацію темпоральних залежностей у структурі управлінського рішення. Розроблено метод узагальнення темпоральних залежностей. Запропоновано технологію підтримки управлінських рішень з використанням темпоральної бази знань. Розроблена технологія дає можливість побудувати множину альтернативних управлінських рішень у вигляді послідовностей управляючих дій або відповідних послідовностей станів об’єкту управління з оцінкою ймовірності реалізації кожного із альтернативних варіантів управлінських рішень. Отримана множина альтернативних варіантів управлінських рішень складає комплексне управлінське рішення та може бути зв’язана із визначеним рівнем організаційної ієрархії. Це дає можливість сформувати комплексне управлінське рішення як на рівні окремих підрозділів, так і на рівні організації в цілому.

Наукова новизна. Запропоновано метод узагальнення темпоральних залежностей, який на основі перетворення вхідних темпоральних правил на рівні окремих управляючих дій та з урахуванням ієрархії артефактів контексту дає можливість побудувати правила для заданого рівня контекстної ієрархії. Запропоновано технологію  підтримки управлінських рішень як послідовностей дій на основі ймовірнісного виводу в темпоральній базі знань.

Практична значимість. Розроблена технологія забезпечує більш ефективне прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності за рахунок вибору найбільш ймовірних послідовносте управляючих дій особою, що приймає рішення.

Ключові слова


управлінське рішення; підтримка прийняття рішень; темпоральна залежність; темпоральна база знань

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Oduoza C. K. (2010). Decision support system based on effective knowledge management framework to process customer order enquiry. Decision Support Systems, INTECH, Croatia. P. 406.

Dalkir K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. Burlington, Massachusetts: Elsevier Butterworth-Heinemann. 372 p.

Nonaka I. & Von Krogh G. (2009). Tacit Knowledge and Knowledge Conversion: Controversy and Advancement Organizational Knowledge Creation Theory. Organization Science, 20(3), 635–652.

Kalynychenko O., Chalyi S., Bodyanskiy Y., Golian V. & Golian N. (2013). Implementation of search mechanism for implicit dependences in process mining. 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). URL: https://doi.org/10.1109/idaacs.2013.6662657

Niu F., Zhang C. & Re C. (2012). DeepDive: Web-scale knowledge-base construction using statistical learning and inference. VLDS, 25–28.

Deshpande O., Digvijay S. L., Tourn M., Das S., Subramaniam S., Rajaraman A., Harinarayan V.& Doan A. (2013). Building, Maintaining, and Using Knowledge Bases: A Report from the Trenches. Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 1209–1220.

Chala O. (2018). Method of constructing context-oriented rules in the temporal knowledge base. Control, Navigation and Communication Systems. Academic Journal, 5 (51), 115–120. doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.115.

Chala O. (2018). Method for detecting anomalous states of a control object in information systems based on the analysis of temporal data and knowledge. EUREKA: Physics and Engineering, 6, 28-35. DOI: 10.21303/2461-4262.2018.00787.

Levykin V. & Chala O. (2018). Development of a method of probabilistic inference of sequences of business process activities to support business process management. Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, 5/3(95), 16-24. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.142664.

Chala O. (2018). Metod iyerarhichnogo vivedennya v bazi znan informacijno-upravlyayuchoyi sistemi v paradigmi «Enterprise 2.0». Zbirnik naukovih prac. Sistemi upravlinnya, navigaciyi ta zv’yazku, 4 (50), 86-90.

Chala, O. (2018). Models of temporal dependencies for a probabilistic knowledge base. Econtechmod, 7(3), 53 – 58.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.