РОЗРОБЛЕННЯ ЗАСОБУ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ГОЛОСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ АВТОТРАНСПОРТУ

Іван Михайлович Найдьонов

Анотація


На сьогодні у процесах доставки і управлінні дистрибуцією застосовується значна кількість різноманітних інформаційних технологій, у тому числі, і застосування систем диспетчерського контролю за рухом автотранспорту. Значну роль у процесах доставки та управлінні дистрибуцією відіграють процеси голосової взаємодії, які зараз активно автоматизуються для підвищення ефективності, збереження ресурсів тощо. На сучасному етапі автоматизації голосового управління в організаційно-технічних системах існує проблема своєчасного коригування в необхідних випадках планових маршрутів руху автотранспорту, що інколи призводить до достатньо великих витрат часу на комунікацію, і відповідно є найбільш обґрунтованим напрямом автоматизації голосової взаємодії. Не дивлячись на інтенсивний розвиток систем диспетчерського контролю за рухом автотранспорту при взаємодії із водієм, саме голосова інформація потребує формалізації у випадку проведення автоматизації таких систем. Проте існуючі засоби в сфері формалізації голосової інформації поки не пристосовані для аналізу мовлення водіїв, з метою покращення та полегшення їх взаємодії з диспетчерською системою, що робить тему розробки засобів формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту актуальною. Мета статті полягає у розробці засобу формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту. Методи дослідження. Дослідження ґрунтуються на основних положеннях теорії інформації, теорії несилової взаємодії та програмного забезпечення для розробки засобів формалізації голосової інформації. Основні результати дослідження. Розроблений засіб формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту дозволяє водію не відволікатись від управління автомобілем і слідкувати за дорожніми умовами та обстановкою, що дає змогу прискорити доставку продукції в процесі дистрибуції, а також підвищити рівень безпеки. Розглянуті особливості використання розробленого засобу формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту показали, що водію автомобіля, який буде здійснювати доставку продукції в процесі дистрибуції і вперше зіштовхнеться із засобом формалізації голосової інформації, що діє в рамках системи диспетчерського контролю за рухом автотранспорту, необхідно попередньо перевірити і при потребі донавчити систему розпізнавати його голосові команди з відповідних контекстів. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку засіб формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту, який дозволяє водію не відволікатись від управління автомобілем і слідкувати за дорожніми умовами та обстановкою, що, на відміну від існуючих, дає змогу прискорити доставку продукції в процесі дистрибуції, а також підвищити рівень безпеки. Практична значимість. Розроблений засіб формалізації голосової інформації в системах диспетчерського контролю за рухом автотранспорту дозволяє підвищити ефективність управління процесом дистрибуції.

Ключові слова


засіб формалізації; голосова інформація; система диспетчерського контролю за рухом автотранспорту; процес дистрибуції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Prasanna, K. R., & Hemalatha, M. (2012). RFID GPS and GSM based logistics vehicle load balancing and tracking mechanism. Procedia Engineering, 30, 726-729. doi: 10.1016/j.proeng.2012.01.920.

Stopher, P. R., Daigler, V., & Griffith, S. (2018). Smartphone app versus GPS Logger: A comparative study. Transportation Research Procedia, 32, 135-145. doi: 10.1016/j.trpro.2018.10.026.

Liu, S., Zhang, G., & Wang, L. (2018). IoT-enabled Dynamic Optimisation for Sustainable Reverse Logistics. Procedia CIRP, 69, 662-667. doi: 10.1016/j.procir.2017.11.088.

Govindan, K., Cheng, T. C. E., Mishra, N., & Shukla, N. (2018). Big data analytics and application for logistics and supply chain management. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 114, 343-349. doi: 10.1016/j.tre.2018.03.011.

Papetti, A., Marconi, M., Rossi, M., & Germani, M. (2019). Web-based platform for eco-sustainable supply chain management. Sustainable Production and Consumption, 17, 215-228. doi: 10.1016/j.spc.2018.11.006.

Naydonov, I.M. (2015). The topological heuristic in vehicle routing problem (VRP). ScienceRise, 6, 2 (11), 52-58. doi: 10.15587 / 2313-8416.2015.44381.

Kravchenko, A.P., Kramar N.M., Morozov I.V. (2009). Automated Computerized Vehicle Voice Control System. Motor transport, 25, 44-47.

Heisterkamp, P. (2001, March). Linguatronic product-level speech system for Mercedes-Benz cars. In Proceedings of the first international conference on Human language technology research (pp. 1-2). San Diego: Association for Computational Linguistics. doi: 10.3115/1072133.1072199

Jonsson, I. M. (2009). Social and emotional characteristics of speech-based in-vehicle information systems: impact on attitude and driving behaviour (Doctoral dissertation, Linköping University Electronic Press).

Kravchenko, A.P., Tereshchenko, T.M., Morozov, I.V. (2012). Automated Computer System for Interactive Communication with the Driver. Motor Transport, 30, 54-58.

Korsun, O.N., Yatsko, A.A., Finaev, I.M., Chuchupal, V.Ya. (2013). Experimental Study of the Influence of Acoustic Interference of Different Types on the Results of Automatic Recognition of Voice Commands. Science and Education: Scientific Edition of N.E. Baumann MGTU, 01, 12.

Gonzalez-Feliu, J., Pluvinet, P., Serouge, M., & Gardrat, M. (2013). GPS-based data production in urban freight distribution. Global Positioning Systems: Signal Structure, Applications and Sources of Error and Biases, 1-20.

Comendador, J., López-Lambas, M. E., & Monzón, A. (2012). A GPS analysis for urban freight distribution. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 39, 521-533. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.03.127.

Pick-to-Voice. Increased Productivity, Accuracy and Flexibility (2018). Dematic Global Website Retrieved from http://dematic.com/en/supply-chain-solutions/by-technology/voice-and-light-systems/pick-to-voice/.

Baumann, H. (2013). Order picking supported by mobile computing. Bremen: University of Bremen.

Quak, H. J., & De Koster, M. B. M. (2006). Urban distribution: The impacts of different governmental time-window schemes. Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Egorchenkov, A.V. (2016). Applied Use of the Reflex Voice Control System. Management of the Development of Complex Systems, 25, 103-107.

Naydonov, I.M. (2018). Model of voice interaction of the driver in the systems of dispatching control over the movement of vehicles. Computer Integrated Technologies: Education, Science, Production, 33, 121-127.

Naydonov, I.M. (2018). Formalization of voice information in the systems of dispatching control over the movement of vehicles. Scientific Notes, 64, 135-140.

Naydonov, I.M. (2018). Comparison of efficiency of two methods of voice interaction formalization. Bulletin of NTU "KhPI". New solutions in modern technologies, 45 (1321), 104-112. doi: 10.20998 / 2413-4295.2018.45.14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.