Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал публікує статті з новими науковими результатами в області теоретичних і прикладних проблем сучасних інформаційних технологій, системного аналізу і моделювання за такими групами спеціальностей:

121 Інженерія програмного забезпечення.

122 Комп'ютерні науки.

123 Комп'ютерна інженерія.

124 Системний аналіз.

125 Кібербезпека.

126 Інформаційні системи і технології.

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.