ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ПЕНОМОЮЩИХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТ ПРИРОДНОГО СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ

Роман Іванович Байцар, Юлія Миронівна Кордіяка

Анотація


Проанализированы требования к качеству косметических средств на основе поверхностно-активных веществ, в частности шампуней и изучены особенности реологических свойств этих средств с целью улучшения их качества. Проведено исследование зависимости пенообразования и устойчивости пены, образованной поверхностно-активными веществами различных видов от жёсткости водного растворителя. На базе экспериментальных данных обоснована необходимость пересмотра нормативного состава моющих косметических средств на соответствие стандартным реологическим характеристикам.

Ключові слова


косметические средства, поверхностно-активные вещества, жёсткость воды, пенное число, устойчивость пены, исследования моющей способности шампуней

Повний текст:

PDF

Посилання


Пешук Л. В., Бавіка Л. І., Демідов І. М. Технологія парфумерно-косметичних продуктів. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 376 c.

Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза парфюмернокосметических товаров. – М.: Издательский Дом «Деловая література», 2000. – 286 с.

Державна санітарно-епідеміологічна служба. Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості № 27/ Видання офіційне, − 1999.

Хімія: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. (профільн. рівень) / Авт. Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф,. – К.: Педагогічна думка, 2010. –292 с.

Капустіна С.В. Чим ми миємо волосся? // Голос України - 2003. − № 5.

Кордіяка Ю., Байцар Р. Напрямки розвитку виробництва шампунів та забезпечення їх якості// Формування і оцінювання асортименту, властивостей та якості непродовольчих товарів : Матеріали 1- ої міжнародної наук.-практ. конф./ Відп. ред. П. О. Куцик. Львів: Львів. Комерц. Академ., 2013. – 159 с.

Чи ПАРом чи водою? [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://ecoclubua.com/2011/08/myty-parom-chy-vodoyu/

ГОСТ 22567.1–77 Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности. Введ.01.07.78.– М: ИПК Издательство стандартов, 1986.− 6 с.

ДСТУ 4315:2004. Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови. − Київ: Держcпоживстандарт України, 2004. – 12 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.