MODEL ANALYSIS OF THE EATING PHYSIOLOGY

Anastasiya Novicova

Анотація


It is conducted a mathematical modeling of the digestive system changes depending on food consumed. Mathematical model shows changes at exponential levels when using food and bio - additives.

Ключові слова


mathematical model; food additives; supplements

Повний текст:

PDF

Посилання


Novykova A.A. Systemnij analyz fyzyologhyy potreblenyja pyshhy. Oaldыn Ghыlыm Zharshыsы. 2014;4(83):5–9.

Novicova AO. MODELJNYJ ANALIZ FIZIOLOGhIJi SPOZhYVANNJa JiZhI . Byomedycynskaja ynzheneryja y elektronyka [Internet]. 2016 [cited 2017Apr5]; Available from: biofbe.esrae.ru/209-1061.

Martynchyk A.N. Pytanye cheloveka (osnovi nutrycyologhyy). M.: GhOU VUNMC MZRF; 2002.

Ugholev A.M. Teoryja adekvatnogho pytanyja y trofologhyja. L.: Nauka; 1991.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.