СУЧАСНІ МЕТОДИ ЕКСПЕРТИЗИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВІНТЕРИЗАЦІЇ

Наталія Миколаївна Защепкіна, Максим Олександрович Маркін, Віктор Васильович Таранов, Олександр Анатолійович Наконечний

Анотація


Метою даного дослідження є аналіз існуючих методів та засобів контролю розмірних фракцій воскоподібних сполук соняшникової олії в технологічному процесі вінтеризації з застосуванням методики дифракційної фотометрії. Метод лазерної дифракції, або відхилення випромінювання під малим кутом (Low Angle Laser Light Scattering – LALLS), використовується для визначення розподілу частинок за розміром та заснований на аналізі профілю розсіювання світла, що виникає при освітленні частки лазерним опроміненням. У методі лазерної дифракції (Particle size analysis, PSD – Laser diffraction methods) використовується апроксимація Фраунгофера, а також обернене розсіювання світла. Даний метод є фармакопейним (USP24, EРh 6.0).


Ключові слова


вінтеризація; соняшникова олія; воски; воскоподібні сполуки; виморожування; малокутове розсіювання світла; метод LALLS; дифракція Фраунгофера; теорія Мі; рівняння Фредгольма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипов С.Т., Ященко С.М., Овсянников В.Ю. Исследование криогенного вымораживания восковых веществ из растительных масел. Хранение и переработка сельхозсырья. 2000. №10. С.19-20.

Антипов С.Т., Ященко С.М., Овсянников В.Ю. Криогенное вымораживание восковых веществ из растительных масел. Материалы XXXVII отчетной научной конференции за 1998 г. в 2 ч. Воронеж: госуд. технол. акад., 1999. Ч.1. С. 140-141.

ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умови. URL: http://document.ua/olija-sonjashnikova_-tehnichni-umovi-std38224.html (дата звернення: 17.04.2019).

Эфендиев А.А. Разработка маслоотходной технологии выведения восков из рафинированного подсолнечного масла: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. техн. наук : Санкт-Петербург, 1996. С. 27-29.

Защепкіна Н.М., Наконечний О.А. Вибір експрес методик аналізу кількісних та якісних параметрів продуктів харчування із застосуванням УФ-випромінювання. Вісник НТУ ХПІ. Серія: Електроенергетика та перетворювальна техніка. 2016. Т.1. № 3(62). С. 157-159.

Кіщенко В.А. Визначення воску і воскоподібних сполук методом високотемпературної хроматографії. Інтегровані технології та енергозбереження. 2014. № 1. С. 106-107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itte_2014_1_16 (дата звернення: 20.04.2019).

Левчук І.В., Кіщенко В.А., Тимченко В.К., Куниця К.В. Удосконалення методу визначення воскоподібних речовин в оліях за допомогою високотемпературної газорідинної хроматографії. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2016. № 2/4 (28). С. 26-27.

Пристрій для фотометричного визначення нітратів у водних розчинах: патент 116728 Україна / Таранов В.В., Бюл. № 11, 2017 р.

Таранов В.В. Розмірний спектр мікрогених структур як фізико-хімічний стан рідинної системи. Вісник ХНТУ. 2018. №3 (66). Т. 2. С.93-96.

Ященко С.М. Исследование и разработка процесса криогенного вымораживания растительных масел : дисс. канд. тех. наук : 05.18.12. Воронеж, 2001. С. 27-29.

Ященко С.М., Пойманов В.В., Константинов В.Е. Особенности криогенного замораживания пищевых продуктов. Вестник ВГТА. 2002. № 7. С. 141.

O’Brien R.D. Fats and Oils: Formulation and Processing for Applications. Third edition. CRC Press, 2009. P. 472-475.

Machado Raul Dodsworth. Melting and Crystallization of Vegetable Waxes. Journal American Oil Chemists' Society. 1992. Vol. 34. № 8. Р. 389-390.

Riefler N., Wriedt Th. Intercomparison of Inversion Algorithms for Particle‐Sizing Using Mie Scattering. Particle & Particle Systems Characterization. 2008. Vol. 25. Issue3. Р. 216-220.

Tatsuo I., Hideto Yo. Investigation of Low-Angle Laser Light Scattering Patterns Using the Modified Twomey Iterative Method for Particle Sizing. Review of Scientific Instruments. 2011. Vol. 82. Issue 1. P. 218-222.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License