ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КОД ТА АЛГОРИТМИ КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ АГРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ КОНСТРУКЦІЇ ОЛЕКСАНДРА БРОВАРЦЯ

Олександр Олександрович Броварець

Анотація


Сучасне землеробство передбачає виконання певної технологічної операції, згідно відповідної картограми-завдання, яка розробляється попередньо на основі різнопланової інформації. Знання структури варіабельності ґрунтового покриву, які отримані з використанням інформаційно-технічних систем локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, дозволяють прийняти ефективні оперативні рішення для управління агробіологічним потенціалом сільськогосподарських угідь.

Очевидно, що за таких умов виникає необхідність у принципово нових підходах до ведення агропромислового виробництва, які забезпечують належну якість виконання технологічних операцій. Якість виконання технологічних операцій є інтегральним показником ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в межах агробіологічного поля. Необхідна якість виконання основних технологічних процесів у рослинництві забезпечується за рахунок інтегрованих інформаційно-технічних систем оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь.

У зв’язку, з цим ставиться завдання використання принципово нового класу інформаційно-технічних систем локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь.

Поставлене завдання вирішується шляхом використання інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища для визначення електропровідних характеристик ґрунтового середовища.

Метою даного дослідження є розробка і обґрунтування функціональної структури, програмного забезпечення, написання програмного коду та алгоритмів керування виконавчими робочими органами інформаційно-технічної системи оперативного моніторингу агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь.


Ключові слова


інформаційно-технічна система; локальний оперативний моніторинг; ґрунт; проби; варіабельність; величина; дослідження; функціональна структура; програмне забезпечення; програмний код; алгоритми керування

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамчук В.В., Мойсеєнко В.К., Кравчук В.І., Войтюк Д.Г. Техніка для землеробства майбутнього. В зб.: Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха: ННЦ "ІМЕСГ". 2002. Вип. 86. С. 20-32.

Броварець О. Від безплужного до глобального розумного землеробства Броварець О. Техніка і технології АПК. 2016. № 10 (85). С. 28-30.

Броварець О.О. Інформаційно-технічна система оперативного моніторингу стану ґрунтового середовища конструкції Олександра Броварця. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. 2017. № 21. С. 9-29.

Вадюнина А.Ф. К оценке электропроводности как метода определения влажности почв. Почвоведение. 1937. № 3. С. 391-404.

Воробьев Н.И. К вопросу кондуктометрического определения засоленности почв и грунтов. Почвоведение. 1955. №4. С. 103.

ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и плотного остатка водной вытяжки. [Действ. от 1986-01-01]. Изд-во офиц. Москва: Стандартинформ, 2011. 7 с.

Гуков Я.С., Линник Н.К., Мироненко В.Г. Автоматизированная система локально-дозированного внесения удобрений, мелиорантов и средств защиты растений.: Труды 2-й МНПК по проблемам дифференциального применения удобрений в системе координатного земледелия. Рязань, 2001. С.48–50.

Копикова Л.П. Опыт применения методов электропроводности для составления детальных почвенномелиоративных карт. Бюллетень ВИУА. 1979. №43. C. 21-23.

Масло І.П., Мироненко В.Г. Автоматизована система локально-дозованого внесення добрив і хімічних засобів захисту рослин. УААН: Розробки-виробництву. К.: Аграрна наука, 1999. С. 348–349.

Медведев В.В. Неоднородность почв и точное земледелие. Часть І. Введение в проблему. Харьков, 2007. 296 с.

Ормаджи К.С. Контроль качества полевых работ. М.: Росагропромиздат, 1991. 191 с.

Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки. За ред. В.І. Кравчука, М.І. Грицишина, С.М. Коваля. К.: Аграрна наука, 2004. 398 с.

Brovarets Oleksandr, Chovnyuk Yuriy. Modeling and analysis of efficient electromagnetic parameters of capillary system of electrical conductivity of agricultural soils i: method of analysis of non-stationary electromagnetic fields in dispersive and controlled environments. MOTROL. 2018. Vol. 19, № 4. Р. 13-18.

Brovarets Oleksandr, Chovnyuk Yuriy. Technical-economic models of business management in the processes of agricultural production. ECONTECHMOD. An International Quarterly Journal. 2017. Vol. 6, № 3, Р. 61-70.

Brovarets Oleksandr, Chovnyuk Yuriy. Integrated systems of management for the performance of technological processes in agricultural production which depend on the initial and final moments of their operation time. Teka. 2017.Vol. 17, № 2. Р. 79-90.

Brovarets Oleksandr. Organizational and Technological Background of Project Configuration Management for Freighting. Teka. 2017. Vol. 17, № 3. Р. 49-53.

Hertz A. Chad and John D. Hibbard. A Preliminary Assessment of the Economics of Variable Rate Technology for Applying Phosphorus and Potassium in Corn Production. Farm Economics Facts & Opinions, 93114, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois, Champaign-Urbana,1993. P. 218-231.

Wilcox G.G. Determination of electrical conductivity of soil solutions. Soil Science. 1947. V. 63. P. 107.

Ewart G.Y., Baver L.D. Salinity Effects on soil moisture electrical resistance relstionships. Soil Scien. Soc. Amer. 1950. V. 15. P. 56-63.

Rhoades J.D., Schifgaarde J. Van. An electrical conductivity probe for determining soil salinity. Soil Scien. Soc. Amer. J. 1976. № 5. P. 647-651.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License