СУЧАСНІ СИСТЕМИ ХОДОВОГО МІСТКА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СУДНОВОДІЄМ

Дмитро Георгійович Круглий, Едуард Сейярович Аппазов, Олег Михайлович Безбах

Анотація


Забезпечення безпеки навігації є важливою науковою задачею. Відповідно до вимог безпеки судноплавства керовані судна можуть розглядатися як судна під прямим контролем (власне судно).

Більш перспективним методом планування траєкторій руху суден можна вважати метод розрахунку маневру руху суден, який заснований на погодженні напряму вектора відносної швидкості з напрямком лінії, що умовно поєднує судна.

Інформаційна підтримка прийняття рішень судноводієм є актуальною і важливою інженерною задачею. Особливо це стосується складних умов навігації, невідповідності критики та швидкої зміни вхідних і вихідних параметрів. Зміна параметрів судна вимагає аналізу з використанням новітніх технологій і використання математико-технічних засобів і методів. Це вимагає швидкого аналізу змінної інформації з урахуванням змінних факторів для успішного досягнення поставленої мети в морській галузі, особисто для штурманів і капітанів, відповідно до основних вимог правил і конвенцій кодексів та керівних положень ІМО.

Ключові слова


ходовий місток; навігація; судно; траєкторія руху; безпека судноводіння; INMARSAT

Повний текст:

PDF

Посилання


Головченко Б.С., Гриняк В.М. Информационная система сбора данных о движении судов на морской акватории. Вестник государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова. 2014. № 2. С. 156–162.

Petersen E., Inoue K., Tsugane M. Simulator Studies on a Collision Avoidance Display that Facilitates Efficient and Precise Assessment of Evasive Maneuvers in Congested Waterways. Journal of Navigation. 2003. Vol. 56. P. 411–427. DOI: 10.1017/S0373463303002388

Wilson P.A., Harris C. J., Hong Х. A Line of Sign Counteraction Navigation Algorithm for Ship Encounter Collision Avoidance. Journal of Navigation. 2003. Vol. 56. № 1. P. 111–121. DOI:10.1017/S0373463302002163.

Леонов В.Е., Дмитриев В.И., Безбах О.М., Гуров А.А., Сыс В.Б., Ходаковский В.Ф. Современные информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование : монография. Под ред. профессора В. Е. Леонова. Херсон : ХГМА, 2014. 324 с.

Пономарев Я.Л. Адаптивная к требованиям судов различного класса технология формирования рабочих мест судоводителей в составе интегрированных мостиковых систем. СПб.: ЗАО "Транзас", 2013. 60 с.

Дмитриев В.И. Информационные технологии обеспечения безопасности судоходства и их комплексное использование (е-NAVIGATION). М.: Моркнига, 2013. 176 с.

Гриняк В.М., Аникеева А.С., Васильченко Н.Ю., Гусев Е.Г. О планировании вычислительных экспериментов при исследовании методов обеспечения безопасности коллективного движения судов. Современные наукоемкие технологии. 2016. № 4–2. С. 230–234.

Ермаков С.В. Метод формализованной оценки сложности навигационной ситуации. Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова С.О. 2014. № 4 (26). С. 26–31.

Baillod F. Collisions – Why do they occur? The Nautical Institute News (United Kingdom). 2004. № 173.

I-3 to I-4 migration – Inmarsat C (Inm-C) service guide/ URL: https://www.inmarsat.com/wpcontent/uploads/2018/09/INM_C_I3_I4_migration_guide _V3.0.pdf.

Кулинич А.И., Маринич А.Н., Припотнюк А.В., Устинов Ю.М. Повышение технико-экономических характеристик центров мониторинга судоходства. Спутниковые технологии и бизнес: спец. приложение журнала "Connect. Мир информационных технологий". 2014. № 4. С. 40–42.

Львов B.Е., Мальцев А.С. Метод улучшения компенсационных свойств системы управления курсом судна. Судовождение: сб. науч. тр. Одесса: ОНМА. 2008. Вып. 15. С. 99–103.

Соколов С.С. и др. Эффективные информационные модели транспортных процессов. Материалы Международной научно-практической конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании". Одесса: Феникс, 2012. Вып. 4, Т. 13. С. 38–42.
DOI: https://doi.org/10.32782/2618-0340-2019-3-5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


 
Google Scholar, Index Copernicus International Journals Master List, CrossRef, National Library of Ukraine (Vernadsky), Бібліометрика української науки.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License